Všeobecné podmínky eshopu www.dogmans.cz

IČO: 62212401

ING.VÁCLAV JANDA

SOUKENNE NAM.121/1, LIBEREC 4, 46001

TEL: 773585514

ZEMĚ URČENÍ

Prodávající zajišťuje dopravu zboží na území ČR , Slovenska a dalších států EU. 

Jsme schopni doručit i do zemí mimo EU.

OBJEDNÁVKA:

Podmínkou vzniku kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je odeslání písemné objednávky z e-shopu dogmans.cz nebo objednávka učiněná telefonicky na  773585514 či na obchod@dogmans.cz .

Odeslání písemné objednávky potvrdíte během procesu nákupu na www.dogmans.cz a zvolení dodacích a platebních podmínek.

O stavu objednávky bude zákazník informován e-mailem. Může být zároveň vyzván k potvrzení objednávky prodávajícím buď telefonicky nebo písemně. Účelem potvrzení je ověření totožnosti kupujícího, kontrola sortimentu objednaného zboží a upřesnění údajů k dodávce.

CENA A PLATBY:

Pro kupujícího je platná cena na stránkách www.dogmans.cz v okamžiku odeslání objednávky. Prodávající si vyhrazuje právo měnit ceny za zboží v případě že dojde k výrazné změně kurzu vůči zahraniční měně nebo dojde ke změně u velkoobchodního prodejce a u ostatních dodavatelů zboží. Kupní cenu lze považovat za zaplacenou až v okamžiku, kdy je v plné výši připsána na bankovní účet prodávajícího nebo je uhrazena v plné výši v hotovosti prodávajícímu nebo pracovníkovy přepravní služby. Kupující obdrží současně se zbožím také řádný daňový doklad, který je současně dokladem o zaplacení zboží.

Kupující přebírá zboží až v okamžiku, kdy je uhrazena jeho cena v plné výši vyplacena hotově, pokud nebylo dohodnuto jinak. K ceně zboží je připočítána cena za dopravu.

 

ZÁRUKA A REKLAMACE:

na veškeré zboží platí záruka -garance 24 měsíců od data zakoupení(doručení).

Reklamaci zákazník podá v zákonné lhůtě(24měsíců od zakoupení - převzetí zboží) písemně na adresu naší provozovny Liberec, Ruprechtická ul.55, 46001. Na tutéž adresu doručí reklamované zboží, které nesmí jevit známky poškození nevhodným používáním, musí být čisté a zabalené tak, aby nemohlo dojít k jeho poškození během transportu. Doklad o zaplacení musí byt v kopii zaslán spolu se zbožím a popisem reklamovaných vad a skutečností i způsobu nápravy - nové zboží, vrácení platby, oprava. 

Reklamaci musí dodavatel vyřídit v zákonné lhůtě 30dní nebo podat zprávu a dohodnout se o prodloužení této lhůty před jejím uplynutím.

Reklamaci zákazník může též uplatnit přímo na prodejně Dogmans v Liberci Ruprechtické ul 55-

STORNO:

Storno objednávky ze strany kupujícího:

Nevyzvednutím objednaného zboží bez včasného storna(před odesláním zákazníkovi) vzniká kupujícímu povinnost a prodávajícímu právo na úhradu nákladů přepravy včetně poplatků za balné a doběrečné.  

Storno objednávky ze strany prodávajícího:

- Zboží se již nevyrábí nebo došlo k výraznému zvýšení ceny u dodavatele zboží, proto Prodávající neprodleně kontaktuje kupujícího, aby ho informoval o vzniklé situaci. Pokud je možná náhrada zboží podobného charakteru a ceny a dojde ke vzájemné dohodě, prodávající se snaží dodat toto zboží v původně dohodnutém termínu a ceně.

Pokud již zaplatil kupující za zboží a prodejce mu je z výše uvedených důvodů není schopen dodat, dojde ze strany prodávajícího ke vrácení celé částky na účet nebo adresu, kterou určí kupující a to nejpozději do 30dní od zaplacení. 

 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY - vrácení zboží:

Pokud zboží nevyhovuje představě kupujícího, má kupující právo odstoupit od smlouvy(vrácení zboží) dle § 53 Občanského zákoníku.

Toto právo zaniká, pokud je kupující fyzická osoba-podnikatel či firma a jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Odstoupení od smlouvy je možné v zákonné lhůtě 14 dní a to pouze pokud je zboží nepoškozené a musí obsahovat veškeré původní příslušenství.

Zboží lze zaslat na naši poštovní adresu (DOGMANS, Ruprechtická 55, Liberec 1, 46001, TEL: 773585514  doporučeně, ne na dobírku (takové zboží nebude přijato).

Prodávající je povinen vrátit kupujícímu celou platbu za zboží včetně ceny poštovného a dobírečného do výše ceny nejlevnějšího způsobu dopravy tohoto eshopu. Může též uplatnit náhradu škody, která vznikla na zboží vinou nevhodného užití.

Náklady na doručení vraceného zboží nese kupující. 

Prodávající nabízí zpětné zaslání prostřednictvím zasilkovna.cz na cenu 75,-kč, kterou odečte z ceny vratky.

Nevyzvednutím objednaného zboží bez včasného storna(před odesláním zákazníkovi) vzniká kupujícímu povinnost a prodávajícímu právo na úhradu nákladů přepravy včetně poplatků za balné a doběrečné.  

Částka bude zaslána na adresu nebo bankovní účet kupujícího. Při splnění všech výše uvedených podmínek Vám bude zaslána částka v co nejkratším čase, maximálně do 30dní.

Prodávající má právo uplatnit nárok na započtení svých nákladů případně započíst poškození vráceného zboží nebo náklady nutné na jeho vyčištění .

Pokud vrácené zboží bylo používané a jeví známky opotřebení, má prodávající právo, v případě , že toto zboží nejde dále prodat za plnou cenu, tuto srážku uplatnit na zákazníkovi, který jej takto nekompletní či s vadami vrátil nebo vrácení odmítnout akceptovat.

VÝMĚNA ZBOŽÍ ZA JINÉ:

Výměnu zboží za jinou velikost, barvu či jiný produkt je možné zařídit přes ZASILKOVNA.CZ . Tuto službu zprostředkuje prodávající tzv. režimem "zpětná zásilka".

Cena je 100,-Kč za obě cesty A PROBÍHÁ VÝHRADNĚ přes zasilkovna.cz nebo osobně na naší  pobočce. (pozn. Zasilkovna.cz doručuje i na adresu) 

ZABEZPEČENÍ DAT:

Veškeré  Vámi poskytnuté údaje a data zůstávají u nás a v žádném případě je nebudeme poskytovat třetím stranám.

 Vaše data jsou u nás v bezpečí.

Zapracovali jsme poslední normy o GDPR, zejména Vás musíme upozornit na tato Vaše práva:

K ochraně Vašich dat se vztahují následující práva:

  • Právo být informován
  • Právo na přístup
  • Právo na nápravu
  • Právo být zapomenut
  • Právo omezit zpracování
  • Právo na přenositelnost dat
  • Právo na námitku
  • Práva související s automatizovaným rozhodováním včetně profilování

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo nejasnosti, prosím kontaktujte nás emailem na : obchod@dogmans.cz

 

Děkujeme Vám

 

ing. Václav Janda

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ:

Povinnost informovat spotřebitele o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů v obchodních podmínkách musí podnikatel splnit nejpozději do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti novely.

 

 Ustanovení čl. 14 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line): "Obchodníci usazení v Unii, kteří uzavírají kupní smlouvy či smlouvy o poskytování služeb on-line, a internetová tržiště usazená v Unii uvedou na svých internetových stránkách elektronický odkaz na platformu pro řešení sporů on-line. Tento odkaz musí být pro spotřebitele snadno dostupný."

1.1.      K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.[JA1]  Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese [JA2] http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

1.2.      Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 [JA1]Ustanovení § 14 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele: „Prodávající informuje spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný. Informace musí zahrnovat též internetovou adresu tohoto subjektu. Jestliže prodávající provozuje internetové stránky, uvede tyto informace i na těchto internetových stránkách. Pokud smlouva uzavřená mezi prodávajícím a spotřebitelem odkazuje na obchodní podmínky, uvede informace podle věty první a druhé rovněž v těchto obchodních podmínkách.“